Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu 2013


107

Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu

Fantastik ve bilim kurgu temalı edebiyat yurt dışında, Avrupa’da fazlasıyla büyük bir çevreye sahipken aynı şeyin Türkiye’de geçerli olduğunu söyleyemeyiz; ancak gelişiyor. Özellikle oyunların sahip olduğunu fantastik dünyalar oyuncuların çok ilgisini çekerken dikkatler yavaş yavaş kitaplara da kaymakta. Her sene düzenlenmekte olan Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu bu sene de İstanbul’da düzenlenecek. İşte Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu 2013 programı.

Türkçe Edebiyatın Hayalperver Çocuğu: Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu, 14-15 Kasım’da YTÜ Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak.

Program


14 KASIM 2013

09.30 Açılış Konuşması- Prof.Dr. Yakup Çelik

10.00-10.30 Bülent Somay

10.30-10.45 ÇAY-KAHVE ARASI

I. OTURUM

10.45-13.00 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA

BİLİMKURGU VE FANTASTİK-I

Oturum Başkanı: Yakup Çelik

Veli Uğur: “1980 Sonrası Bilimkurgu

Edebiyatımız”

Kadir Yüksel: “Türk Öykücülüğünde Fantastik

Öğeler”

Ertan Örgen:“İroniden Fantastiğe Üç Bilimkurgu

Öyküsü: Hülya Bu Ya…; Harita; Vişne Sütü”

Hanife Özer: “Cemil Kavukçu’nun Öykülerine

Biçimsel ve Tematik Açıdan Fantastik Öğelerin

Katkısı”

13.00-14.00 YEMEK ARASI

II. OTURUM

14.00-15.15 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN HAKİKAT VE

GELENEKLE İLİŞKİSİ-ALT TÜRLER

Oturum Başkanı: Abdullah Uçman

Doğan Erişen: “Ya Öyle Olsaydı? Bilimkurgu-

Fantastik ve Hakikat Üzerine Bir İnceleme”

Abdullah Derin: “Bilimkurgu ve Adilik: Biopunk”

Merve Menteşe:“Divan Şiirinde Fantastik İnsan

Tasavvurlarının Menşei Bağlamında ‘Âfet, Âfet-i

Âb ve Şâh-ı Mârân’ Tasavvurlarının Ele Alınışı”

15.15-15.30 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

15.30-17.00 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU VE FANTASTİK

EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-I

Oturum Başkanı: Gülşah Elikbank

Sevin Okyay- Barış Müstecaplıoğlu – Doğu Yücel

II. PANEL

17.00-18.00 FANTASTİĞİN KÖKENLERİ:MİTOLOJİ VE GOTİK

Oturum Başkanı: Yiğit Değer Bengi

Yiğit Değer Bengi- Onat Bahadır- Kutlukhan

Kutlu.

18.00-18.15 ÇAY-KAHVE ARASI

18.15-19.00 Pelin Aslan: “Osmanlı/Türk Modernleşmesinde

Varla Yok Arası Bir Tür: Fantastik Roman”

ve DEĞERLENDİRME

Kitap

15 KASIM 2013

I. OTURUM:

09.30-10.30 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN GÖRSEL

SANATLARLA İLİŞKİSİ

Oturum Başkanı: Yaman Ural

Mehmet Korkut Öztekin:“Bir Bilimkurgu

Romanının Sinema Yolculuğu: Dune!

Yönetmenlerin Kutsal Kasesi”

Sercan Şengün: “Sanal Hikaye Anlatıcılığı

Çağında Bilimkurgu: Yaşayan Bilimkurgu

Dünyaları Olarak Video Oyunları”

II. OTURUM

10.30-12.00 POLİTİK BİLİMKURGU, ÜTOPYA-DİSTOPYA

Oturum Başkanı: Seval Şahin

Turgay Anar: “Orhan Duru’nun Gerisin Geri İleri

Öyküsünde Kemalist Distopik Söylem”

Ulaş Başar Gezgin: “Anlatıbilim Açısından Politik

Bilimkurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri”

Erol Gökşen: “İslamî Bilimkurgu Romanlarında

Ütopyanın Hayali Distopyanın Çığlığı”

Tülay Akkoyun: “Çöplüğün Generali’nde Distopik

Öğeler”

12.00-12.15 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

12.15-13.15 BİLİMKURGU VE FANTAZYANIN TÜRKÇE

SINIRLARI

Oturum Başkanı: Ömer Türkeş

Levent Şenyürek- Sabri Gürses

13.15-14.00 YEMEK ARASI

II. PANEL

14.00-15.45 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU-FANTASTİK

EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-II

Oturum Başkanı: Doğan Hızlan

Hakan Bıçakcı-İsmail Güzelsoy-Sezgin Kaymaz

15-45-16.00 ÇAY-KAHVE ARASI

III. OTURUM

16.00-17.30 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA

BİLİMKURGU VE FANTASTİK-II

Oturum Başkanı: Banu Öztürk

Zeki Taştan: “Şamanlar Diyarı Tarihsel mi

Fantastik mi?”

Mehmet Narlı: “Deliliğin Fantastik Kurgusu:

Deliliği Beklerken”

Mine Hoşcan Bilge: “Fantastik Anlatı ve

Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından Bir

İnceleme Örneği: Nazlı Eray-Aşk Artık Burada

Oturmuyor”

Melda Karagöz: “Işın Çağı Çocukları Adlı Yapıtın

Bilimkurgunun Temel Kavramları ve Çocuk-

Gençlik Yazını Bağlamında İncelenmesi”

17.30-18.30 Seda Uyanık: “Osmanlı Bilim Kurgusu:

Fenni Edebiyat” ve DEĞERLENDİRME


admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir